MOCA

De naam van de instelling: Stichting Muziek Onderwijs Cultuur Activiteiten (MOCA)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 856155585

Het postadres van de instelling

Max Havelaarlaan 74

1183NH Amstelveen

De doelstelling van de ANBI

De Stichting stelt zich ten doel het ontwikkelen en bevorderen van muzikale talenten voor de Joodse gemeenschap en heeft geen winstoogmerk. MOCA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

A. door het organiseren van concerten, projecten en het geven van muziekonderwijs.

B. door het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend; en

C. met alle andere wettige middelen, welke- naar het oordeel van het bestuur tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn. De stichting is opgericht met als doel om muziekonderwijs en culturele activiteiten te verzorgen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

o zie beleidsplan 

De namen en functies van de bestuurders

Voorzitter: Yaniv Nachum

Penningmeester: Roi Shabbat

Secretaris: Daniel Ritsma

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten op deze website geven een goed beeld van de uitgeoefende activiteiten